Jubileusz Profesora Zbigniewa Bukowskiego

  • Bogusław Gediga
Słowa kluczowe: Polska, Zbigniew Bukowski, archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Abstrakt

Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, o imponującym dorobku naukowym z zakresu archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza środkowej Europy, były zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk, wieloletni Redaktor naczelny czasopisma „Archeologia Polski”, były Dyrektor Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych przy Ministerstwie Kultury i Nauki, członek różnych organizacji naukowych polskich i zagranicznych, obchodzi w 2021 r. dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. Mimo przejścia na emeryturę przed dwudziestu laty, nadal jest czynny zawodowo, działając w ośrodkach naukowych Sopotu i Gdańska.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

„Archeologia Polski”, 47/1–2: 2002, s. 17–38.

Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004, Gliwice 2004, s. 39.
Opublikowane
2021-11-21
Jak cytować
Gediga, B. (2021). Jubileusz Profesora Zbigniewa Bukowskiego. Archeologia Polski, 66, 7-12. https://doi.org/10.23858/APol66.2021.001
Dział
Artykuły okolicznościowe