Doc. dr. hab. Andrzej Niewęgłowski (2.03.1932–14.12.2020)

Słowa kluczowe: Andrzej Niewęgłowski

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

A. Niewęgłowski, Z badań nad osadnictwem w okresach późńolateńskim i rzymskim na Mazowszu. Studium metodyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

A. Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972.

Prahistoria Ziem Polskich, W. Hensel red., V, Późny okres lateński i okres rzymski, J. Wielowiejski red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1981
Opublikowane
2021-11-21
Jak cytować
Deka, M. (2021). Doc. dr. hab. Andrzej Niewęgłowski (2.03.1932–14.12.2020). Archeologia Polski, 66, 326-330. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/2898
Dział
Kronika