Profesor Michał Kobusiewicz, poznaniak z wyboru. W siedemdziesięciopięciolecie urodzin

Autor

  • Bolesław Ginter

Słowa kluczowe:

profesor Michał Kobusiewicz, archeologia, epoka kamienia, społeczności zbieracko-łowieckie, Polska Północno-Zachodnia, Afryka, dorobek naukowy

Abstrakt

Autor omawia najważniejsze dokonania profesora Michała Kobusiewicza – jednego z najwybitniejszych polskich archeologów zajmujących się epoką kamienia. Profesor Kobusiewicz całe swoje życie zawodowe związał z poznańskim ośrodkiem archeologicznym. Szczególną uwagę poświęcono Jego studiom nad społecznościami zbieracko-łowieckimi późnego plejstocenu i wczesnego holocenu w Polsce północno-zachodniej. Podkreślona została pionierska rola Pana Profesora w tej dziedzinie. Prowadził też badania wykopaliskowe na wielu archeologicznych stanowiskach poza granicami kraju, głównie na terenie północno-wschodniej Afryki i Ameryki Północnej jako członek i współpracownik kilku międzynarodowych zespołów badawczych, w tym przede wszystkim Combined Prehistoric Expedition. Autor podkreśla niezwykłą erudycję i cechy osobowościowe profesora Kobusiewicza, dzięki którym zyskał szacunek i sympatię międzynarodowego środowiska naukowego, a także wyjątkowe umiejętności pedagogiczne, które zaowocowały licznym gronem wychowanków i współpracowników.

Tłumacz: Iwona Zych

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Ginter, B. (2014). Profesor Michał Kobusiewicz, poznaniak z wyboru. W siedemdziesięciopięciolecie urodzin. Archeologia Polski, 59(1-2), 21–25. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/452

Numer

Dział

Artykuły okolicznościowe