Problematyka badań witraży średniowiecznych

Autor

  • Jerzy J. Kunicki-Goldfinger
  • Ian C. Freestone
  • Heather Gilderdale-Scott
  • Tim Ayers
  • Iain McDonald

Słowa kluczowe:

szkło, witraż, średniowiecze, archeometria szkła, SEM-EDS, LA ICP MS, mikroskopia optyczna, konserwacja i restauracja

Abstrakt

Na podstawie badań ponad 900 fragmentów średniowiecznych szkieł witrażowych, pochodzących z różnych miejsc i okresów (od XII do XVI w.), omówionych zostało kilka wybra¬nych zagadnień związanych z metodyką badawczą i interpretacją wyników. Poruszona proble¬matyka dotyczy dziewiętnastowiecznej restauracji witraży i ich współczesnej interpretacji, badań pojedynczej kwatery, okna i zespołu okien oraz szkieł barwnych. W ostatnim przypadku, dokład¬niej zostały omówione szkła czerwone oraz dwunastowieczne szkła niebieskie, wytwarzane przy użyciu rzymskich tesserae

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Caviness M. H. 1977. The early stained glass of Canterbury Cathedral. Circa 1175–1220. Chapter I, Method of study: Problems of restoration and the authenticity of medieval glass, Princeton, N.J., s. 13–22
Caviness M. H. 1983. Some aspects of nineteenth century stained glass restoration. Membra Disjecta et Collectanea; Some nineteenth-century practices, [w:] Crown in glory. A celebration of craftsmanship – Studies in stained glass, P. Moore red., Norwich, s. 69–72
Freestone I. C. 2014. New light on medieval stained glass through scientific analysis, “Glass Circle News”, t. 37, z. 2, s. 17–19
Freestone I. C., Kunicki-Goldfinger J. J., Gilderdale-Scott H., Ayers T. 2010. Multidisciplinary investigation of the windows of John Thornton, focusing on the Great East Window of York Minster, [w:] The art of collaboration: Stained-glass conservation in the twenty-first century, M.B. Shepard, L. Pilosi, S. Strobl red., Turnhout, s. 151–158
Freestone I. C., Price J., Cartwight C. R. 2009. The batch: Its recognition and significance, Annales du 17e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, K. Janssens red., Antwerp, s. 130–135
Kunicki-Goldfinger J. J., Freestone I. C., McDonald I., Hobot J. A., Gilderdale-Scott H., Ayers T. 2014. Technology, production and chronology of red window glass in the medieval period – rediscovery of a lost technology, „Journal of Archaeological Science”, t. 41, z. 1, s. 89–105
Paynter S., Dungworth D. 2011. Archaeological evidence for glassworking. Guidelines for best practice, Swindon
Price J., Freestone I. C., Cartwight C. R. 2005. All in a day’s work?’ The colourless cylindrical glass cups found at Stonea revisited, [w:] Image, craft and the classical world: Essays in honour of Donald Bailey and Catherine Johns, N. Crummy red., Montagnac, s. 163–169
Sun S.-S, McDonough W. F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes, [w:] Magmatism in the ocean basins, A.D. Saunders, M.J. Norry red., Geological Society Special Publication, nr 42, Oxford–London–Edinburgh–Boston–Melbourne, s. 313–345
Wedepohl K. H. 2003. Glas in Antike und Mittelalter. Geschichte eines Werkstoffs, Stuttgart
Wedepohl K. H. 2010. The manufacture of medieval glass. Glassmaking in Europe between A.D. 500 and 1500, [w:] D. Whitehouse, Medieval glass for popes, princes, and peasants, Corning, N.Y., s. 63–69

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Kunicki-Goldfinger, J. J., Freestone, I. C., Gilderdale-Scott, H., Ayers, T., & McDonald, I. (2014). Problematyka badań witraży średniowiecznych. Archeologia Polski, 59(1-2), 47–78. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/455

Numer

Dział

Metody i metodologia