Do artykułu Tadeusza Malinowskiego (2014), O niektórych wyrażeniach…, komentarz filologiczny

Autor

  • Maciej Malinowski

Słowa kluczowe:

artefakty, depozyt, przedmiot archeologiczny, zabytek, naczynie gliniane, ceramika naczyniowa, ceramika nienaczyniowa

Abstrakt

W naukowym piśmiennictwie archeologicznym ostatnich lat zauważa się niepokojące zjawisko występowania neosemantyzmów pochodzących głównie z języków angielskiego i niemieckiego, którymi bez powodu zastępuje się terminy dawne, znane, uświęcone tradycją. Z drugiej strony tworzy się niezbyt trafne określenia dwuwyrazowe (niesłusznie wypierające obo¬wiązujące od lat nazewnictwo), co do których można by zgłaszać zastrzeżenia natury poprawno¬ściowej (słowotwórczej). Archeologia, jako nauka stawiająca sobie za cel odtwarzanie społeczno--kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie materialnych pozostałości działań ludzkich, jak mało która dyscyplina powinna hołubić i chronić swe bogactwo, czyli także język i słownictwo.

Tłumacz: Iwona Zych

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bańko M. 2012. Projekt, poradnia.pwn.pl/lista.php?id=13062
Bańko M. red. 2003. Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa
Bralczyk J. red. 2006. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa
Doroszewski W. red. 1958. Słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa
Dubisz S. red. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa
Malinowski M. 2004. Adres nigdzie nie mieszka, www.obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=139
Malinowski T. 2014. O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym, „Archeologia Polski”, t. 59, z. 1–2, s. 285–291
Pastuszka W. 2012. Jeden z pierwszych chrześcijańskich cmentarzy w Polsce, www.archeowiesci.pl/2012/ 07/24/jeden-z-pierwszych-chrzescijanskich-cmentarzy-w-polsce/
Pastuszka W. 2012. Poszukiwacze znaleźli prehistoryczny depozyt, www.archeowiesci.pl/2012/03/06
Sobol E. red. 1997. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa
Szymczak M. red. 1978. Słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Malinowski, M. (2014). Do artykułu Tadeusza Malinowskiego (2014), O niektórych wyrażeniach…, komentarz filologiczny. Archeologia Polski, 59(1-2), 291–295. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/464

Numer

Dział

Dyskusje i polemiki