O czasopiśmie

„Archeologia Polski” jest rocznikiem, w którym publikowane są prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki archeologicznej w szerokim zakresie chronologicznym i terytorialnym - od prahistorii po współczesność, w odniesieniu do kontynentu europejskiego. Zamieszczane są przede wszystkim artykuły stanowiące ujęcia ogólne, syntetyzujące omawianych zagadnień. Prezentowane analizy koncentrują się na rozmaitych śladach aktywności człowieka w przeszłości rejestrowanych w postaci źródeł materialnych. Stałym elementem czasopisma jest też dział krytyki naukowej z polemikami i dyskusjami oraz obszernymi recenzjami, zwłaszcza z literatury zagranicznej. Zawartość tomów uzupełniają: dział kronikarski oraz artykuły okolicznościowe.

Teksty są publikowane w językach: polskim i angielskim.
Abstrakty: wszystkie artykuły opatrzone są abstraktami w obu wersjach językowych - polskim i angielskim.
Podstawowa wersja czasopisma: papierowa.
Częstotliwość publikacji: jeden tom w roku.
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%.
Archiwizacja: materiały publikowane w czasopismie są archiwizowane i udostępniane począwszy od tomu 1:1957 w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

CZASOPISMO JEST INDEKSOWANE W NASTĘPUJĄCYCH BAZACH:
Scopus (CiteScore 2022:0.3; SJR 2022:0.111)
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Index Copernicus Journals Master List  (ICV 2022:96.30)
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) 

WYKAZ RECENZENTÓW artykułów zgłoszonych do "Archeologii Polski":

Tom 68: 2023
Kamil Adamczak (Instytut Archeologii UMK, Toruń), Zbigniew Babik (Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Kraków), Maria Cybulska (Instytut Architektury Tekstyliów PŁ, Łódź), Michał Grygiel (Instytut Archeologii UMK, Toruń), Joanna Kalaga (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Hanna Kowalewska-Marszałek (IAE PAN, Warszawa), Hanna Kóčka-Krenz (Wydział Archeologii UAM, Poznań), Alicja Lasota-Moskalewska (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Maria Lityńska-Zając (IAE PAN, Kraków), Andrzej Maciałowicz (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii UMK, Toruń), Magdalena Natuniewicz-Sekuła (IAE PAN, Warszawa), Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Instytut Filologii Polskiej UMCS, Lublin), Iwona Sobkowiak-Tabaka (Wydział Archeologii UAM, Poznań), Danica Staššíková-Štukovská (Archeologický ústav SAV, Nitra, Słowacja), Kateřina Tomková (Archeologický ústav AV ČR, Praga, Czechy), Anna Zakościelna (Instytut Archeologii UMCS, Lublin).

Tom 67: 2022
Wojciech Blajer (Instytut Archeologii UJ, Kraków), Agnieszka Czekaj-Zastawny (IAE PAN, Kraków), Maciej Kaczmarek (Wydział Archeologii UAM, Poznań), Joanna Kalaga (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Hanna Kóčka-Krenz (Wydział Archeologii UAM, Poznań), Alicja Lasota-Moskalewska (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Marek Nowak (Instytut Archeologii UJ, Kraków), Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii UMK, Toruń), Marzena Szmyt (Wydział Archeologii UAM, Poznań – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Maciej Trzeciecki (IAE PAN, Warszawa), Krzysztof Wachowski (Instytut Archeologii UWr, Wrocław), Piotr Włodarczak (IAE PAN, Kraków), Anna Zakościelna (Instytut Archeologii UMCS, Lublin).

Tom 66: 2021
Tomasz Boroń (IAE PAN, Warszawa), Gertrúda Březinová (Archelogický ústav SAV, Nitra, Słowacja), Bogusław Gediga (IAE PAN, Wrocław), Joanna Kalaga (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Maciej Karwowski (badacz niezależny, Wiedeń, Austria), Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii UKSW, Warszawa), Hanna Kóčka-Krenz (Wydział Archeologii UAM, Poznań), Sarunas Milisauskas (Department of Anthropology University of Buffalo, Buffalo, Stany Zjednoczone), Danuta Minta-Tworzowska (Wydział Archeologii UAM, Poznań), Joanna Piątkowska-Małecka (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Marcin Rudnicki (Fundacja Centrum Badań Epoki Żelaza, Warszawa), Leszek P. Słupecki (Instytut Historii UR, Rzeszów), Iwona Sobkowiak-Tabaka (Wydział Archeologii UAM, Poznań), Henryk Stoksik (ASP, Wrocław), Marcin Szeliga (Instytut Archeologii UMCS, Lublin), Wojciech Szymański (IAE PAN, Warszawa), Maciej Trzeciecki (IAE PAN, Warszawa), Natalie Venclová (Archeologický ústav AV ČR, Praga, Czechy), Henryk W. Witas (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź).

Tom 65: 2020
Tadeusz Baranowski (IAE PAN, Warszawa), Andrzej Buko (IAE PAN, Warszawa), Johan Callmer (Lund University, Szwecja), Bogusław Gediga (IAE PAN, Wrocław), Joanna Kalaga (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Aleksandra J. Kasprzak (Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa), Peter Lindbom (Uppsala University, Uppsala, Szwecja), Aleksandr E. Musin (Polski Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa), Marcin Przybyła (Instytut Archeologii UJ, Kraków), Danica Staššíková-Štukovská (Archeologický ústav SAV, Nitra, Słowacja), Ekaterina Stolyarova (Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja), Anna Szkurłat (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Warszawa), Bartłomiej Szmoniewski (IAE PAN, Kraków), Maciej Trzeciecki (IAE PAN, Warszawa), Natalie Venclová (Archeologický ústav AV ČR, Praga, Czechy).

Tom 64: 2019
Justyna Baron (Instytut Archeologii UWr, Wrocław), Josef Bátora (Univerzita Komenského, Bratysława, Słowacja), Tomasz Boroń (IAE PAN, Warszawa), Janusz Budziszewski (Instytut Archeologii UKSW, Warszawa), Bogusław Gediga (IAE PAN, Wrocław), Bolesław Ginter (Instytut Archeologii UJ, Kraków), Joanna Kalaga (Wydział Archeologii UW, Warszawa), Hanna Kowalewska-Marszałek (IAE PAN, Warszawa), Jerzy Libera (Instytut Archeologii UMCS, Lublin), Piotr Włodarczak (IAE PAN, Kraków), Sławomir Kadrow (Instytut Archeologii UR, Rzeszów), Danica Staššíková-Štukovská (Archeologický ústav SAV, Nitra, Słowacja), Natalie Venclová (Archeologický ústav AV ČR, Praga, Czechy).