I monasteri femminili a Roma tra XVI e XVII secolo, Studi del dipartimento di storia, culture, religioni 9, Alessia Lirosi, Roma 2012 [recenzja]

Autor

  • Olga Miriam Przybyłowicz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

klasztory żeńskie, konwent, monastycyzm

Abstrakt

Prezentacja monografii Alessii Lirossi (wyd. Rzym 2012),  będącej syntetycznym ujęciem problematyki różnorodnych funkcji pełnionych przez klasztory w społeczeństwie rzymskim w epoce potrydenckiej.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Le visite pastorali. 1979–1980. Le visite pastorali. Problemi archivistici e problemi storici, „Archiva ecclesiae”, Numero speciale, t. 22–23

Oberste Jorg. 1999. Die dokumente der klosterlichen visitation (Typologie les sources du Moyen Age occidental 80), Turnhout

Przybyłowicz Olga Miriam. 2009. XVI-wieczne wizytacje małopolskich klasztorów Klarysek (Kraków, Stary Sącz) w świetle kościelnego prawa potrydenckiego, [w:] Klasztor w Kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym. Materiały z V Międzynarodowej konferencji, Kamień Śląski 18–20 października 2006 r., red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław–Opole, s. 233–263

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Przybyłowicz, O. M. (2018). I monasteri femminili a Roma tra XVI e XVII secolo, Studi del dipartimento di storia, culture, religioni 9, Alessia Lirosi, Roma 2012 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(4), 595–601. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1034

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje