Wprowadzenie

Autor

  • Maria Dekówna
  • Beata Kita

Słowa kluczowe:

Europa, Azja, wczesne średniowiecze, szkło, szlak jedwabny, szlak dnieprzański, szlak wołżański, szlak transkontynentalny

Abstrakt

Referaty wygłoszone na sympozjum zorganizowanym w dniu 22 maja 2015 r. w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz dyskusja nad nimi ukazują duże znaczenie szlaków: jedwabnego, dnieprzańskiego, wołżańskiego i transkontynentalnego dla rozwoju szklarstwa i wymiany wyrobów szklanych w środkowej i wschodniej Europie we wczesnym średniowieczu. Na sympozjum można było tylko zasygnalizować tę problematykę i zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia nad nią badań.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ancient glass research... 2009: Ancient glass research along the Silk Road, Gan Fuxi, R.H. Brill, Tian Shouyun red., New Jersey–London–Singapore–Beijing–Shanghai–Hong Kong–Taipei–Chennai.
Brill R. H. 1989, Thoughts on the glass of Central Asia with analyses of some glasses from Afghanistan, XVth International Congress on Glass. Leningrad, 2–7 July 1989, Proceedings, Archaeometry, O.V. Mazurin red., s. 19–24.
Dekówna M. 1997, (rec.) Scientific research in early Chinese glass, Robert H. Brill i John H. Martin red., Proceedings of the Archaeometry of Glass Sessions of the 1984 International Symposium on Glass, Beijing September 7, 1984, with supplementary papers, Corning, New York 1991, [w:] „Archeologia Polski”, 42/1–2, s. 279–286.
Glass along the Silk Road... 2010: Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000. International conference within the scope of the „Sino-German Project on Cultural Heritage Preservation” of the RGZM and the Shaanxi Provincial Institute of Archaeology, December 11th–12th 2008, B. Zorn, A. Hilgner red., Mainz.
Scientific research... 1991: Scientific research in early Chinese glass, Proceedings of the Archaeometry of Glass Sessions of the 1984 International Symposium on Glass, Beijing September 7, 1984, with supplementary papers, Corning, New York 1991, R.H. Brill, J.H. Martin red., Corning–New York.

Pobrania

Opublikowane

2016-01-01

Jak cytować

Dekówna, M., & Kita, B. (2016). Wprowadzenie. Archeologia Polski, 61, 73–75. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/200

Numer

Dział

Studia