Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej

Autor

  • Tomasz Boroń
  • Małgorzata Winiarska-Kabacińska
  • Anna Sołodko

Słowa kluczowe:

mezolit, Rydno, Polska, kultura janisławicka, analiza przestrzenna, analiza funkcjonalna

Abstrakt

Treścią artykułu jest analiza przestrzenno-funkcjonalna krzemienicy kultury janisławickiej ze stanowiska Rydno. Przeprowadzone badania traseologiczne kilkudziesięciu zabytków krzemiennych wykazały w przypadku 16 okazów (drapacz, skrobacze, pazury, wiertnik, obłęcznik, wiór łuskany, okruch łuskany i wióry) obecność śladów używania. Były one używane przede wszystkim do obróbki drewna i roślin

Tłumacz: Iwona Zych

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Beugnier V., Crombé P. 2005, Étude fonctionelle du matériel en silex du site mésolithique ancien de Verrebroek (Flandres, Belgique): premiers résultats, „Bulletin de la Société Préhistorique Française”, 102, s. 527–538
Boroń T. 2004, Układy przestrzenne w krzemienicach kultury janisławickiej na podstawie zespołów krzemiennych z wykopów 4 i 7 ze stanowiska Nieborowa I, gm. Sawin, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, 49, s. 7–32
Boroń T. 2013, Diversité fonctionnelle et spatiale des campements paléolithiques et mésolithiques dans la Polésie de Lublin (Pologne), „Paleo”, 24, s. 47–78
Boroń T. 2014, Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza, Warszawa.
Fiedorczuk J. 1992, Późnopaleolityczne zespoły krzemienne ze stanowiska Rydno IV 57 w świetle metody składanek, „Przegląd Archeologiczny”, 39, s. 13–65
Fiedorczuk J. 2006, Final Paleolithic camp organization as seen from the perspective of lithic artifacts refitting, Warsaw
Ginter B. 1965, Dwie krzemienice mezolityczne z Grzybowej Góry, pow. Starachowice (Rydno), „Materiały Archeologiczne”, 6, s. 5–32
Hardy K. 2016, Plants as raw materials, [w:] Wild harvest: Plants in the hominin and pre-agrarian human worlds, K. Hardy, L. Kubiak-Martens red., Oxford, s. 71–90
Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. 2008, Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, „Archeologia Polski”, 53, s. 243–288
Keeley L. H. 1980, Experimental determination of stone tool uses. A microwear analysis, Chicago
Osipowicz G. 2015, Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6, „Przegląd Archeologiczny”, 63, s. 59–85
Osipowicz G. 2017, Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Próba modelowej analizy wieloaspektowej funkcji i organizacji przestrzennej wybranych obozowisk, Toruń
Pyżewicz K. 2013, Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego. Analiza funkcjonalna, Zielona Góra.
Rozoy J. -G. 1968, L’étude du matériel brut et des microburins dans l’Epipaléolithique (Mésolithique) franco-belge, „Bulletin de la Société Préhistorique Française”. Études et travaux, 65/1, s. 365–390
Schild R. 1967, Wieloprzemysłowe stanowisko Rydno IV/57 (Grzybowa Góra) pow. Starachowice, [w:] Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski, W. Chmielewski red., Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 124–207
Schild R., Królik H. 1981, Rydno, A final paleolithic ochre mining complex, „Przegląd Archeologiczny”, 29, s. 53–97
Schild R., Królik H., Tomaszewski A. J., Ciepielewska E. 2011, Rydno, A Stone Age red ochre quarry and socioeconomic center. A century of research, Warsaw
Schild R., Marczak M., Królik H. 1975, Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków.
Semenov S. A. 1964, Prehistoric technology. An experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear, London
Van Gijn A., Little A. 2016, Tools, use-wear and experimentation:extracting plants from stone and bone, [w:] Wild harvest: Plants in the hominin and pre-agrarian human worlds, K. Hardy, L. Kubiak-Martens red., Oxford, s. 135–153
Wąs M. 2005, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź
Wąs M. 2006, Raw materials and flint processing strategy in the Late Mesolithic in Poland, [w:] The stone. Technique and technology, A. Wiśniewski, T. Płonka, J.M. Burdukiewicz red., Wrocław, s. 173–178
Wąs M. 2011, Janisławickie i wstęgowe koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica, 28, s. 5–23
Winiarska-Kabacińska M. 2016, Analiza funkcjonalna zespołów krzemiennych z regionu Wojnowa, [w:] Region Wojnowa. Arkadia łowców i zbieraczy, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 483–513

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Boroń, T., Winiarska-Kabacińska, M., & Sołodko, A. (2018). Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej. Archeologia Polski, 63, 29–46. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/233

Numer

Dział

Studia