Profesor dr hab. Romuald Schild. Kontynuacja działalności naukowej w latach 2008–2021

Autor

  • Michał Kobusiewicz

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol66.2021.002

Słowa kluczowe:

Polska, Afryka, Romuald Schild, archeologia epoki kamienia Europy i Afryki

Abstrakt

Profesor dr hab. Romuald Schild, badacz o ogromnym dorobku naukowym z zakresu prahistorii środkowej Europy i północno-wschodniej Afryki, były Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, członek wielu organizacji międzynarodowych i polskich, obchodzi w 2021 r. osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Działalność naukową kontynuował także w ciągu ostatnich czternastu lat będąc już na emeryturze. W tym okresie brał czynny udział w badaniach terenowych w Polsce, a także kierował programem ratowania zabytków kultury neolitycznej z Pustyni Zachodniej w Egipcie. Wydał też trzy obszerne monografie polskich stanowisk dotyczących okresów paleolitu i mezolitu, kluczowych dla znajomości tych okresów.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

J.K. Kozłowski, J. Machnik, Kilka słów o Profesorze Romualdzie Schildzie, „Archeologia Polski”, 51/1–2: 2006, s. 7–12.

B. Ginter, M. Kobusiewicz, Our Friend, [w:] Man – Millennia – Environment. Studies in honour of Romuald Schild, Z. Sulgostowska, A.J. Tomaszewski red., Warsaw 2008, s. 13–14.

Z. Sulgostowska, A.J. Tomaszewski, On the 80th birthday of Professor Romuald Schild, „Archaeologia Polona”, 54: 2016, s. 11–13.

Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy, Gliwice 2006, s. 719.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-21

Jak cytować

Kobusiewicz, M. (2021). Profesor dr hab. Romuald Schild. Kontynuacja działalności naukowej w latach 2008–2021. Archeologia Polski, 66, 15–18. https://doi.org/10.23858/APol66.2021.002

Numer

Dział

Artykuły okolicznościowe