Dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN

Autor

  • Michał Kobusiewicz

Słowa kluczowe:

Polska, Zofia Sulgostowska, paleolit, mezolit, osiągnięcia naukowe

Abstrakt

Pani Profesor Zofia Sulgostowska jest wybitną specjalistką w zakresie prahistorii starszej i środkowej epoki kamienia. Swymi zainteresowaniami obejmuje przede wszystkim prahistorię Polski, zlewiska Bałtyku i krajów Europy wschodniej. Swoje badania skoncentrowała na takich ważnych zagadnieniach jak ówczesne osadnictwo, podstawy gospodarcze, zaopatrzenie w surowce krzemienne i mineralne, wzajemne kontakty między grupami łowców i zbieraczy, ich sztuka i obrządek pogrzebowy, a wszystko to na tle środowiska pierwotnego. Te szerokie zainteresowa¬nia znalazły swój wyraz w ponad stu publikacjach naukowych. Uczestniczyła także i wygłaszała referaty na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych tym zagadnieniom. Znalazła także czas na wieloletnią działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską. Dzięki wybit¬nym osiągnięciom naukowym zdobyła uznanie, a dzięki osobistemu urokowi zdobyła sobie wielką sympatię polskich i zagranicznych kolegów archeologów.

Tłumacz: Iwona Zych

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Kobusiewicz, M. (2014). Dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN. Archeologia Polski, 59(1-2), 7–12. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/450

Numer

Dział

Artykuły okolicznościowe