Dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN

  • Michał Kobusiewicz
Słowa kluczowe: Polska, Zofia Sulgostowska, paleolit, mezolit, osiągnięcia naukowe

Abstrakt

Pani Profesor Zofia Sulgostowska jest wybitną specjalistką w zakresie prahistorii starszej i środkowej epoki kamienia. Swymi zainteresowaniami obejmuje przede wszystkim prahistorię Polski, zlewiska Bałtyku i krajów Europy wschodniej. Swoje badania skoncentrowała na takich ważnych zagadnieniach jak ówczesne osadnictwo, podstawy gospodarcze, zaopatrzenie w surowce krzemienne i mineralne, wzajemne kontakty między grupami łowców i zbieraczy, ich sztuka i obrządek pogrzebowy, a wszystko to na tle środowiska pierwotnego. Te szerokie zainteresowa¬nia znalazły swój wyraz w ponad stu publikacjach naukowych. Uczestniczyła także i wygłaszała referaty na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych tym zagadnieniom. Znalazła także czas na wieloletnią działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską. Dzięki wybit¬nym osiągnięciom naukowym zdobyła uznanie, a dzięki osobistemu urokowi zdobyła sobie wielką sympatię polskich i zagranicznych kolegów archeologów.

Tłumacz: Iwona Zych

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak
Opublikowane
2014-01-01
Jak cytować
Kobusiewicz, M. (2014). Dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN. Archeologia Polski, 59(1-2), 7-12. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/450
Dział
Artykuły okolicznościowe