Po co archeologom archeologia? Raz jeszcze o „maskach” z Opola

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol67.2022.009

Słowa kluczowe:

archeologia, średniowiecze, maski, źródłoznawstwo

Abstrakt

Prezentowane wystąpienie jest odpowiedzią na uwagi P. Szczepanika wyartykułowane w stosunku do opublikowanego w poprzednim tomie „Archeologii Polski” tekstu mojego autorstwa pt. Maski z Opola w kontekście obrzędowości średniowiecznych Słowian. Ze względu na treść uwag polemicznych, dyskusji poddane zostały przede wszystkim zastosowane w nim metody badawcze oraz umiejętność pracy na materiale źródłowym obrazujące spore wątpliwości dotyczące zarówno intencji, jak i warsztatu badawczego Dyskutanta.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

ŹRÓDŁA

Kunz K. 1474, Die Mendelschen und Landauerschen Hausbücher.

Panoplia 1568, [Panoplia] omnium illiberalium mechanicarum aut sedentariarum atrium genera continens quotquot vnquam vel a veteribus aut nostri etiam seculi celebritate excogitari potuerunt breuiter & dilucide confecta carminum liber primus … Accesserunt etiam venustissimae imagines omnes omnium artificum negociationes ad vivum lectori presentantes, antehac nec visae, nec unquam aeditae / per Hartman. Schopperum

OPRACOWANIA

Babij P. 2021, Wojskowość Słowian połabskich na tle tradycji polskiej historiografii militarnej. Zarys problematyki, [w:] Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa, Ł. Kaczmarek, P. Szczepanik red., Toruń, s. 41–68.

Cehak - Hołubiczowa H. 1965, Drewniane maski z grodu-miasta na Ostrówku w Opolu, „Archeologia Polski”, 10/1, s. 305–317.

Engelking A. 1991, Rytuały słowne w kulturze ludowej. Próba klasyfikacji, „Język a kultura”, 4, s. 75–85.

Gardeła L., Kajkowski K. 2021, Bóg na ostrodze? Zachodniosłowiańskie oporządzenie jeździeckie z wyobrażeniami antropomorficznymi, [w:] Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa, Ł. Kaczmarek, P. Szczepanik red., Toruń, s. 157–197.

Janowski A. 2019, Metal Finds, [w:] Wolin – the Old Town. Vol. II. Studies on Finds, M. Rębkowski red., Szczecin, s. 47–88.

Jensen B. 2010, Viking Age amulets in Scandinavia and Western Europe, Oxford.

Kajkowski K. 2019, Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne, Wrocław.

Kajkowski K. 2021, Maski z Opola w kontekście obrzędowości średniowiecznych Słowian, „Archeologia Polski”, 55, s. 245–284.

Kilkarska E. 1999, Kamionka. Katalog zbiory kamionki w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Gdańsk.

Kowalski P. 1998, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław.

Kulesza P. 2022, Imperium Franków i wikingowie. Władcy, wodzowie, wojownicy oraz działania wojenne w IX wieku, Oświęcim.

Minta - Tworzowska D. 2011, Źródło/Ślad/Artefakt/Rzecz/Przedmiot, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska red., Poznań, s. 137–161.

Nordberg A. 2022, What Did King Hákon gó.i do before the Battle at Fitjar and after the Battle at Avaldsnes?, „Religionsvidenskabeligt Tiddsskrift” 74, s. 119–138.

Pedersen U. 2008, Weights and balances, [w:] Means of exchange. Dealing with silver in the Viking Age, D. Skre red., Aarhus, s. 168–178.

Rappaport R. A. 2007, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków.

Szczepanik P. 2012, Maski w kulturze pogańskich Słowian Zachodnich. Atrybut rytualno-obrzędowy, czy fetysz religijny?, [w:] Barbarzyńcy u bram. Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Monografia oparta na materiałach z VI Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 5–7 sierpnia 2011, M. Franz, Z. Pilarczyk red, Toruń, s. 104–121.

Szczepanik P. 2015, Fragmenty zabudowy przy ulicy Ogrodowej w Bytowie w świetle najnowszych wyników badań archeologicznych, „Nasze Pomorze” 17, s. 9–22.

Szczepanik P. 2016, Między rzeką a zamkiem. Parcela przy ulicy Podzamcze w Bytowie w świetle najnowszych badań archeologicznych, „Nasze Pomorze” 18, s. 95–108.

Szczepanik P. 2017, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy ulicy szkolnej w Bytowie, „Nasze Pomorze” 19, s. 25–41.

Szczepanik P. 2019, Park i wzgórze św. Jerzego w Bytowie w świetle wyników najnowszych badań archeologicznych, „Nasze Pomorze” 20, s, 43–63.

Szczepanik P. 2020, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2017–2018 przy ulicy Podzamcze w Bytowie, „Nasze Pomorze” 21, s. 129–148.

Szczepanik P. 2021, Odpowiedź na recenzję Kamila Kajkowskiego: „Jak historia badań nad religią Słowian może stać się historią rozczarowań – o poszukiwaniu rzeczywistości mitycznej i… etyce badacza. Uwagi na temat książki Pawła Szczepanika ‘Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia’, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, „Slavia Antiqua”, t. 61, s. 183–211”. Albo o tym, jak napisać nieetyczną recenzję, „Slavia Antiqua” 62, s. 413–434.

Wojtucki D. 2022, Magia posthuma. Procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI–XVIII wieku, Wrocław.

Zühlsdorff D. 1994, Markenlexikon: Porzellan und Keramik Report 1885–1935: Marken, Monogramme, Signets, Firmen-Dokumentationen, Künstler-Biographien, die Hilfe zum Identifizieren und Daten. Band 1. Europa, Stuttgart.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-31

Jak cytować

Kajkowski, K. (2022). Po co archeologom archeologia? Raz jeszcze o „maskach” z Opola. Archeologia Polski, 67, 249–264. https://doi.org/10.23858/APol67.2022.009

Numer

Dział

Dyskusje i polemiki