Bibliografia prac dr hab. Zofii Sulgostowskiej, prof. IAE PAN, za lata 2014–2019.

Autor

Słowa kluczowe:

Zofia Sulgostowska, bibliografia

Abstrakt

Wykaz publikacji Zofii Sulgostowskiej, które ukazały się po roku 2014.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Sulgostowska Z. 2018. Bezpowrotnie utracona sztuka społeczności paleolitycznych i mezolitycznych, [w:] Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski red., Biskupińskie Prace Archeologiczne, 13, Prace Komisji Archeologicznej, 22, Biskupin–Wrocław, s. 99–108.

Sulgostowska Z. 2018. Specjalne znaczenie i rozległe importy krzemienia czekoladowego wśród społeczności niżowych Europy Środkowej paleolitu i mezolitu, [w:] Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego. Skarb społeczności epoki kamienia, K. Kerneder-Gubała red., Warszawa–Orońsko, s. 47–54.

Sulgostowska Z, Hughes R.E., Werra D.H. 2018. On the sources and uses of obsidian during the Paleolithic and Mesolithic in Poland, „Quaternary International”, 468, s. 84–100.

Sulgostowska Z. 2018. Przeszłość bez źródeł pisanych widziana z perspektywy archeologa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 66(2), s. 183–187.

Sulgostowska Z. 2019. Kultura duchowa społeczności zamieszkujących ziemie polskie w późnym paleolicie i mezolicie, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-27 — zaktualizowane 2023-12-27

Jak cytować

Kerneder-Gubała, K., & Kowalewska-Marszałek, H. (2023). Bibliografia prac dr hab. Zofii Sulgostowskiej, prof. IAE PAN, za lata 2014–2019. Archeologia Polski, 68, 40–41. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/3701

Numer

Dział

Artykuły okolicznościowe

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>