Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum okręgowym w Toruniu 9 czerwca — 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska [omówienie]

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, reformacja, protestantyzm, ewangelicy

Abstrakt

Omówenie publikacji przygotowanej w związku z toruńską wystawą, mającą na celu pełne przedstawienie dziejów reformacji w Toruniu w perspektywie pięćsetlecia 1517–2017; ukazanie jej wpływu na kształtowanie tożsamości miasta i jego mieszkańców.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Klonder, A. (2018). Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum okręgowym w Toruniu 9 czerwca — 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(4), 605–605. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1036

Numer

Dział

Sprawozdania i zapiski

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>