Wojciech Tygielski, W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]

Autor

Słowa kluczowe:

jubileusz, podróżowanie, epoka wczesnonowożytna, kultura materialna

Abstrakt

Prezentowany zbiór studiów uświetnił jubileusz 65 rocznicy urodzin historyka Wojciecha Tygielskiego. Zawiera 21 tekstów opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych z przełomu stuleci XX i XXI. Stanowią zarówno częściowy zapis wkładu Autora do polskiej i europejskiej historiografii epoki wczesnonowożytnej, jak i nowe jakościowo spojrzenie na kilka niebłahych problemów tej epoki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czerniecki Stanisław. 2009. Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. J. Dumanowski, M. Spychaj, Warszawa.

Mączak Antoni. 1978. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI–XVII w., Warszawa.

Sikorska Marta. 2019. Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku, Warszawa.

Tygielski Wojciech. 2005. Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona szansa na modernizację, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-14

Jak cytować

Klonder, A. (2020). Wojciech Tygielski, W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), 613–614. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2510

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>