Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Homo Militans, t. VII

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Słowa kluczowe:

alkohol, żołnierze, Polska

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Besala Jerzy. 2015. Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań.

Dembińska Maria. 1963. Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Wrocław.

Dembińska Maria. 1970. Racje czy normy żywnościowe? (Uwagi na marginesie pracy A. Wyczańskiego), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XVIII, nr 2, s. 277–294.

Dembińska Maria. 1979. Dzienne racje żywnościowe w Europie w IX-XVI w., [w:] Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. LII, Wrocław, s. 7–114.

Dembińska Maria. 1987. Wyżywienie oficerów w osiemnastowiecznym Poznaniu — arytmetyka a rzeczywistość (uwagi na marginesie artykułu B. Więcławskiego), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXV, nr 1, s. 139–143.

Gordon Patrick. 2009–2016. Diary of General Patrick Gordon of Auchleuchries 1635–1699, vol. I–VI, wyd. D. Fedosov, Aberdeen.

Klonder Andrzej. 1983. Wyżywienie wojsk szwedzkich w Prusach Królewskich w dobie „Potopu”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXI, nr 1, s. 27–36.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-04

Jak cytować

Klonder, A. (2022). Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Homo Militans, t. VII. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 251–254. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3186

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>