Mateusz Wyżga, Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku

Autor

Słowa kluczowe:

chłopi, mobilność, epoka wczesnonowożytna, Małopolska

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyniak Urszula. 2008. Historia Polski 1572–1795, Warszawa.

Chłopi. 2019. Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia, red. D. Michaluk, Ciechanowiec–Warszawa–Białystok.

Dryja Sławomir, Sławiński Stanisław. 2010. Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII, Kraków.

Leszczyński Adam. 2020. Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-08

Jak cytować

Klonder, A. (2022). Mateusz Wyżga, Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(3), 359–362. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3294

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>