Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic, t. II: Okres wczesnonowożytny

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Słowa kluczowe:

Grudziądz, XVI-XVIII w.

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Graudentum. 2020. Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic, t. I: Średniowiecze, red. W. Sieradzan, Grudziądz–Toruń.

Małłek Janusz. 2012. Opera selecta, t. IV: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.), Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-08

Jak cytować

Klonder, A. (2022). Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic, t. II: Okres wczesnonowożytny. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(3), 377–380. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3295

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>