Anna Kriegseisen, Kolory Gdańska. Kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Słowa kluczowe:

Gdańsk, architektura, barwy, epoka wczesnonowożytna, miasto

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barylewska-Szymańska Ewa. 2015. Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, Warszawa–Gdańsk.

Bis Magdalena. 2017. [rec.:] Ewa Barylewska-Szymańska, Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, t. 7 serii „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska”, Instytut Historii PAN, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, partner — Muzeum Narodowe w Gdańsku, Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., Warszawa–Gdańsk 2015, ss. 348, aneksy I–III, liczne ryc. w tekście, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 65, 1, s. 108–117.

Darecka Katarzyna. 2016. Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności. Stolarka, oszklenie, okucia, Gdańsk.

Diderot Denis, d’Alembert Jean. 1751–1772. Encyclopėdie, Paris.

Kolorystyka. 2010. Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwacja. Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Warszawa 22–24 września 2010, red. K. Guttmejer, Warszawa.

Krünitz Johann Georg. 1773–1858. Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats-Stadt- Haus- und Landwirthschaft, Berlin.

Polichromie. 2015. Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po 1945 r. Kreacja i konserwacja. Materiały Krajowej Konferencji z okazji 35-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, Warszawa, 24–25.09.2015 r., red. A. Jagiellak, P. Świątek, Warszawa.

Studia. 2009. Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, 1, Gdańsk.

Studia. 2011. Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, 2, Gdańsk–Warszawa.

Studia. 2015. Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, 3, Gdańsk–Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-23

Jak cytować

Klonder, A. (2023). Anna Kriegseisen, Kolory Gdańska. Kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(3), 381–383. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3631

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>