Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 2), wstęp i oprac. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas, Kielce 2016 [omówienie]

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
Słowa kluczowe: historia kultury materialnej, inwentarze, źródła pisane, szlachta

Abstrakt

Notka - omówienie publikacji

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak
Opublikowane
2018-01-01
Jak cytować
Klonder, A. (2018). Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 2), wstęp i oprac. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas, Kielce 2016 [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), 116-117. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/998
Dział
Sprawozdania i zapiski

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>