O czasopiśmie

Archeologia Polski” jest rocznikiem, w którym publikowane są prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Zamieszczane są w nim przede wszystkim artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące omawianych zagadnień. Każdy tom zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących, a także kronikę. Punkty MNiSW 2019: 70

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualny numer

Tom 64 (2019)
Opublikowane: 2019-12-30

Artykuły okolicznościowe

Kronika

Wyświetl wszystkie numery